Category: בניית אתרים

בניית אתרים

אינטרנט מאובטח בתעודת SSL

01

Jan2017
עם עליית הרשתות החברתיות, התפתחות התקשורת החברתית ההמונית והתפשטותה, נסללת הדרך למהפכה תעשייתית שלישית. שני המרכיבים - תקשורת ואנרגיה, שהיוו עמודי התווך של שתי המהפכות התעשייתיות הקודמות, מתווים עתה התנהגות צרכן חדשה, ודפוסי התנהגות חברתית חדשים עולים וצומחים תוך כדי המהפכה.
01/01/2017Yehuda M
בניית אתרים ושיווק באינטרנט

30

Sep2014
עם עליית הרשתות החברתיות, התפתחות התקשורת החברתית ההמונית והתפשטותה, נסללת הדרך למהפכה תעשייתית שלישית. שני המרכיבים - תקשורת ואנרגיה, שהיוו עמודי התווך של שתי המהפכות התעשייתיות הקודמות, מתווים עתה התנהגות צרכן חדשה, ודפוסי התנהגות חברתית חדשים עולים וצומחים תוך כדי המהפכה.
30/09/2014Yehuda M